Διεύθυνση Διοργάνωσης

Βιβή Δρακά +30 6980111598

Οργανωτικός Σχεδιασμός
ΜΜΕ & Δημόσιες Σχέσεις

Ηρα Νικολετοπούλου +30 6977656943

Αγωνιστικός Σχεδιασμός

Δημήτρης Κούμουλος +30 6944312419

Χρήστος Παπαδόπουλος +30 69737422621

Σχεδιασμός Παράλληλων Εκδηλώσεων

Νίκος Δαδίτσιος +30 6938411011

Συντονισμός Διοργάνωσης

Κάτε Βιλάνδου +30 6941468628

Διευθυντής Μαρκετινγκ

Δημήτρης Μαράτος

Γραφικά

Δημήτρης Θεοτοκάτος