Πρόγραμμα

16/9  Εγγραφές, προπόνηση & Τελετή έναρξης

17/9  Αγωνιστική μέρα 1

18/9  Αγωνιστική μέρα 2

19/9  Αγωνιστική μέρα 3

20/9  Ρεπό

21/9  Αγωνιστική μέρα 4

22/9  Αγωνιστική μέρα 5 & Τελετή λήξης

23/9  Μέρα αναχώρησης

Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει αν το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες!